Reiken naar de top

Verbinden

Een goede consultant weet hoe vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samengebracht moeten worden. A Priori vormt de verbindende factor tussen de wensen en idealen van mens en organisatie. Onze werkwijze is transparant, kordaat en altijd realistisch. Succes is pas een feit als iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft en dit doel samen bereikt. Wij begeleiden het proces, om mensen en organisaties met elkaar te verbinden, op integere en degelijke wijze.

Bereiken

In een conformerende branche kenmerkt A Priori zich door weloverwogen tegendraadsheid. Rationeel, een tikje rebels, altijd doelgericht en authentiek. Als iedereen rechts gaat, is het voor ons juist interessant om te zien wat afslaan naar links kan opleveren. Durven betekent ook open en eerlijk zijn, met ruimte voor kwetsbaarheid en de nodige zelfreflectie. Wie durf toont en van de gebaande paden treedt, bereikt vaak onverwachte en verrassende resultaten.

Durven

Wat is jouw doel? A Priori gelooft in rendement uit talent en moedigt je aan om jouw ambitie waar te maken. Maar om verder te komen is een sprong in het diepe onvermijdelijk. Wij dagen je graag uit om die sprong te wagen. Daarbij bieden wij je solide ondersteuning en mogelijkheden om verder te komen in jouw vakgebied. Waar nodig temperen wij jouw ambitie met nuchter realisme, zodat je niet misgrijpt op weg naar de top van jouw kunnen. Durf jij dit te ervaren?

Zien

Een heldere blik is essentieel in ons vak. A Priori analyseert vraag en aanbod grondig en brengt met oog voor details situaties in kaart. Wat heeft een opdrachtgever echt nodig en wat zijn de onderscheidende talenten die een kandidaat moet bezitten? Wij wegen de voors en tegens af en bieden met voortdurende terugkoppeling de best passende oplossingen. Of het nu gaat om een vaste positie, een interim opdracht of een organisatie- of carrièreadvies: een scherpe blik leidt tot heldere inzichten.

Werkwijze

Onze werkwijze kenmerkt zich door een authentieke aanpak. “What you see is what you get” is een veel gebruikt cliché, het vormt voor ons de basis van hoe wij te werk gaan. Wij hebben oog voor wensen en behoeftes van zowel de opdrachtgever als ook de kandidaat. Wij zien wat nodig is om tot een geslaagde match te komen en zijn realistisch over de daadwerkelijke mogelijkheden. Persoonlijk contact is daarbij essentieel.
A Priori selecteert en screent alle kandidaten persoonlijk en wij kijken verder dan een cv lang is. Bij het selecteren van de juiste kandidaat gaat het immers niet alleen om de hard skills, het gaat vooral ook om de soft skills. Competenties kunnen kloppen, maar past iemand ook als mens in een team? Wanneer mogelijk schakelen we snel, mede op basis van opgebouwde contacten. De focus ligt echter altijd op rendement uit talent voor de lange termijn.

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers die een beroep op ons doen, zoeken een partner die een probleem komt oplossen. In de samenwerking met u is het vertrekpunt altijd het helder krijgen van de onderliggende aanleiding van uw vraag. Natuurlijk helpen wij u graag bij het vinden van de juiste kandidaat. Dat doen we dagelijks met veel plezier voor veel opdrachtgevers. Maar soms blijkt de oplossing van uw probleem juist op een ander vlak te liggen. En of het dan gaat om een organisatieaspect, employer branding of arbeidsmarktcommunicatie, de ruime ervaring en brede kennis van onze consultants staan u ter beschikking om samen tot de beste keuzes te komen.

Transparantie in de samenwerking met u is gegarandeerd. Dat heeft betrekking op onze werkwijze, de kandidaten die we benaderen, ook als het aankomt op informatie over de kandidaten en hun tarief- of salariseisen.

Bent u benieuwd op welke wijze wij u van dienst kunnen zijn? Neem vrijblijvend contact met ons op om te bespreken op welke wijze wij kunnen bijdragen aan het behalen van uw doelstellingen.

Kandidaten

A Priori richt zich op professionals op HBO en academisch niveau. Onze doelgroep zijn specialisten en managers die het verdienen op de juiste plek ingezet te worden en zo volledig tot hun recht komen. Het gros van onze kandidaten heeft al een baan, maar is onbewust toch zoekende. Ambitie moet je koesteren en stimuleren. A Priori helpt die behoefte te concretiseren door samen antwoord te vinden op de vraag wat écht bij je past.

Onze persoonlijke en betrokken aanpak is een bewuste investering in een langdurige relatie met jou. We kennen je waarde en zijn er om je te helpen jouw ambitie te verwezenlijken.

Je behoort zonder meer tot onze doelgroep als je naast ambitie ook relevante werkervaring hebt, met name op een van deze gebieden:

 • Informatie & Communicatie Technologie
 • Financieel
 • Techniek
 • Kwaliteit, Omgeving, Gezondheid  en Veiligheid (QEHS)
 • Klantcontact / klantondersteuning
 • Logistiek

Geprikkeld? Bekijk hieronder onze actuele vacatures of schrijf je in.

Vacatures

Op dit moment zijn deze vacatures voor je beschikbaar.

Video afspelen

Over ons

A Priori is een adviesbureau voor carrière en organisatieontwikkeling, voornamelijk actief in Finance, Techniek en Informatie en Communicatie Technologie. In deze vakgebieden verzorgen we werving & selectie, interim management en organisatieadvies.

‘A Priori’ betekent ‘door ervaring vergaarde kennis’, een treffende omschrijving voor onze werkwijze. Onze consultants en recruiters doen in hun werk een beroep op decennia aan (levens)ervaring om zo voor alle partijen het meest gewenste resultaat te bereiken.

A Priori werkt met open vizier en heeft een nuchtere, realistische kijk op zakendoen. We zijn wars van opportunistisch meepraten: als blijkt dat een opdracht niet haalbaar is, dan geven we dat direct aan. Professionele eerlijkheid voorkomt teleurstelling en vertraging.

Contact

A Priori, carrière & organisatieontwikkeling

Met behulp van Google Maps kunt u de routebeschrijving generen. Bekijk hieronder de kaart met ons adres.

© Copyright A Priori | Webdesign: Clover

Privacy Verklaring

A Priori BV respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De website”): aprioriconsulting.nl
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): A Priori BV, gevestigd te Steenweg 54, 4181AM Waardenburg, kvk-nummer: 11044636.

 

Artikel 2 – Toegang tot de website

 • De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

Artikel 3 – De content van de website

 • Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging.

 

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

 

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

 • Uw gegevens worden verzameld door A Priori BV. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 • De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

 

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 • Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via nijemeis@peroux.nl.
 • Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

 • In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
 • Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

 

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

 • U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@aprioriconsulting.nl.
 • Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

 

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

 • De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

 

Artikel 11 – Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
 • Geanonymiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
 • Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

 

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

 • Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht

 • Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Ron Arendonk, info@aprioriconsulting.nl.

A Priori maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om u een optimale bezoekerservaring te bieden. We hopen dat u begrijpt dat uw informatie wordt gebruikt voor analyses. Meer informatie over cookies en het gebruik van uw vindt u terug in onze privacy verklaring.